Parkinson


Ik heb ruime ervaring met de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Sinds een aantal jaren werk ik samen met regionale artsen en therapeuten binnen het ParkinsonNet.

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Parkinson bezoek ik jaarlijks het landelijke Parkinsoncongres en neem ik deel aan regionale bijeenkomsten van het Parkinsonnetwerk (regio Eemland).

Voor nadere informatie over de ziekte van Parkinson en het ParkinsonNet verwijs ik u graag naar de website www.ParkinsonNet.nl